ACTES 2022 –Tirana, Albania, November 11-12

ACTES 2021 – Hybrid Edition, Tirana, Albania, November 12-13

ACTES 2020-Virtual Edition, Tirana, Albania, December 21-22

 

ACTES 2019 Tirana, Albania November 7-9

ACTES 2018 Ohrid, Macedonia, November 8-10

ACTES 2017 Tirana, Albania, November 9-11